Ιατρείο

Δημοσιεύσεις

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
Ø  P. Zairis, L. Iosephidis, R. Nafas, G. Constantinidis,G. Verycocacis, S.  Prigouris,                       A. Portinos, J. Poulatzas, SURGICAL APPROACHOF GASTRIC CANCER IN RELATION    

    TO TUMOR SITE,Br J Surg, Nov 1996;83 (Suppl. 2):60
 
Ø  From: Β. Papageorgiou, K.Katsenis, B. Arapoglou, A. Portinos, A. Hatzioannou,                       P. Dimakakos,EXTRATHORACIC RECONSTRUCTION OF THE AORTIC BRANCH        

    ARTERIES, To: A. TripolitisSYLLABUS from Mediterranean League of Angiology and

   Vascular Surgery (MLAVS)2001, p: 45-48,Ed. Medical Education 2001
 
Ø  From: K. Katsenis, P. Dimakakos, A. Portinos, A. Pafiti, K. Hondros, THE EFFECT OF THE

     APPLICATION OF HEAT ON THEMICROCIRCULATION AN EXPERIMENTAL STUDY To:        A. Tripolitis SYLLABUS from Μediterranean League of Angiology and Vascular      

     Surgery (MLAVS) 2001, p: 69-74, Ed. Medical Education 2001
 
Ø  P. B. Dimakakos, A. Portinos. REGARDING“SURGICAL TREATMENT OF VENOUS

     MALFORMATIONS IN KLIPPEL-TRENAUNAY SYNDROME JVasc Surg 2001; 34:573-4
 
Ø  K. Katsenis, A. Portinos, P. Dimakakos. THEEPIDEMIOLOGY OF CHRONIC VENOUS

     INSUFFICIENCY IN GREECE Inter Angiology June2001; 20(suppl. 1): 111
 
Ø  K. Katsenis, A. Portinos, P. Dimakakos, THESCAVENGING OF FREE RADICALS IN  

     RELATION TO CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY InterAngiology June 2001; 20 (suppl. 

     1): 157 
 
Ø  P. Dimakakos, K. Katsenis, A. Portinos, D.Mourikis, B. Arapoglou. THE CARBON DIOXIDE

     IN VISUALIZATION OF THE ARTERIAL AND LYMPHATIC VESSELS. InterAngiology June

     2001; 20(suppl. 1): 281 
 
Ø  Α. Portinos, V. Fillias, P. Schoretsanitis, V. Androutsopoulou, K. Kanakakis, C.Zisis,                  Α. Loutsidis, I. Bellenis. PRELIMINARY RESULTS OFTHIRTY CONSECUTIVE CAROTID   

     ENDARTERECTOMIES (CEAS) UNDER LOCAL ANESTHESIA. IntCardiovasc & Th Surg  

     2004; 3:101
 
Ø  From: K. Katsenis, A. Portinos, P. Dimakakos,SYSTEMATICAL REACTION TO THE  

    APPLICATION OF SYNTHETIC IMPLANTS, TITANIUM CLIPS ANDBIOLOGICAL GLUE, to:

    E. Antoniou, C. Vagianos, G. Kourakis, InternationalProceedings of the 39th Congress of the

    European Society forSurgical Research (ESSR) 2004, p: 255-259, Ed. MEDIMOND,  

    Bologna, 2004
 
Ø  From: K. Katsenis, A. Portinos, P. Dimakakos. EFFECTSOF BIOLOGICAL GLUE AND

     TITANIUM CLIPS ON ENDOTHELIUM OF THE VESSELS, to: E.Antoniou, C. Vagianos,    

     G. Kourakis, International Proceedings of  39th Congress of the EuropeanSociety for

     Surgical Research (ESSR) 2004, p: 261-264, Ed. MEDIMOND, Bologna,2004.
 
Ø  A. Portinos, E.Kefaloyannis, G. Philippakis, I. Kokotsakis, I. Bellenis.  CAROTID

     ENDARTERECTOMY UNDER LOCALANESTHESIA.Int Angiology, 2006; 25 (suppl 1): 62
 
Ø  A. Portinos, Z.Alatzidou, K. Skevis, K. Christodoulidis, DIAGNOSTIC FINDINGS IN

     LARYNGEALFRACTURE Injury Extra 37:425-7, 2006
 
Ø  C. Zisis, D. Exarchos, K. Kotsifas, M. Argiriou, A. Portinos, I. Bellenis AORTIC

     PSEUDOANEURYSM RUPTURE INTO THE OESOPHAGUS. Asian CardiovascThorac Ann

     2006; 14:441-442
 
Ø  A. Portinos, E. Kefaloyannis, G. Philippakis, A. Dountsis, C. Zisis,I. Bellenis.

     SIMULTANEOUSBILATERAL CAROTID ENDARTERECTOMY UNDER LOCAL  

     ANESTHESIA. Asian Cardiovasc Thorac Annals 2008; 16:327-8.
 
Ø  Α. Polydorou, P.Megalooikonomos, A. Portinos, E.Prapa, P. Kara, et. Al. Persistent

     Bradycardia in a Patient With Coronary Artery Disease and Concomitant CarotidArtery

     Disease Hospital Chronicles 2010, (suppl 1): 101–4         
 
Ø  Α. Polydorou, M. Henry,I. Bellenis, D. Kiskinis, K. Papazoglou, K. Athanasiadou, C. Zisis,            A. Portinos, J. Kokotsakis, S. Rammos, et.al. ENDOVASCULAR TREATMENT OF AORTIC

     ANEURYSMS: THE ROLE OF THE MULTILAYER STENT. Hospital Chronicles 2012;7  

    (suppl 1): 157–9 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
 
Ø  Γ. Σιμάτος, Σ. Πρίγκουρης,Σ. Στυλογιάνης, Π. Μαρκίδης, Γ. Βερυκοκκάκης, Γ Μικρός,

     A. Πορτινός, Ι.Πουλαντζάς, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ, ΤΡΙΕΤΗΣ

     ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Ελληνική Γαστρεντερολογία 1995, 8(Συμπλ.2):52 

 
Ø  A. Πορτινός, Σ. Στυλογιάννης,Σ. Πρίγκουρης, M. Aθανασίου, Δ. Κιντζονίδης.  

     AΜΕΣΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

     ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ελληνική Χειρουργική, 6 (Συμπλ ):24, 1996  

 
Ø  A. Πορτινός, Κ. Χριστοδουλίδης, Χ. Παπαγιαννάκη, Δ. Καραγιαννίδης Η ΣΥΜΒΟΛΗ

    THΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ Ελληνική

    Γαστρεντερολογία, 12(Συμπλ 2): 12, 1999
 
Ø  Α. Πορτινός, Κ. Χριστοδουλίδης, Σ. Καλαϊτζής, Χ. Παπαγιαννάκη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

     ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πρωτοβάθμια

    Φροντίδα Υγείας, 12(1):11-14, 2000
 
Ø  Α. Πορτινός, Κ. Χριστοδουλίδης, Χ. Παπαγιαννάκη, Ζ. Αλατζίδου, Α. Συμεωνίδης,  

     ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΠΛΥΣΗ (DPL): Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ

     ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

     ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ. Ελληνική Χειρουργική, 2001;73(6):416-421.
 
Ø  K. Kατσένης, Α. Πορτινός, Α. Χατζηιωάννου, Δ. Μουρίκης, Β. Αράπογλου,                            

     Δ. Μπουντούρογλου, Π. Δημακάκος, Λ. Βλάχος, ΠΡΩΙΜΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑ

     ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (STENTS) ΣΤΙΣ ΛΑΓΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ:  

     ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (COVERΕD STENTS)                    Ελληνική Χειρουργική, 6(Συμπλ 1):120, 2002 


Ø  Κ. Κατσένης, Α. Πορτινός, Α. Χατζηιωάννου, Δ. Μουρίκης, Β. Αράπογλου, Π. Δημακάκος,            Λ. Βλάχος ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ    

     ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ. Ελληνική Χειρουργική, 6                    (Συμπλ. 1):213, 2002
 
Ø  Α. Πορτινός, Κ. Κατσένης, Δ. Μπουντούρογλου, Π. Δημακάκος, Η ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ 

     ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΚΛΥΣΗ TNFa ΚΑΙ IL-6 ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ

    ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΟΛΑΣ. Ελληνική

     Αγγειοχειρουργική, 12(2): 9-12, 2003
 
Ø  Α. Πορτινός. ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Νοσοκομειακά              Χρονικά, 71(supl 2): 351-5, 2009    
 
Ø  Α. Πορτινός. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. Νοσοκομειακά        Χρονικά, 72 (suppl 1): 17-24,2010
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
Ø  Από: Κ.Χριστοδουλίδη, Α. Πορτινό, Χ. Παπαγιαννάκη, Ζ. Αλατζίδου, ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ      ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ, εις:  

     Χ. Θ.Τσιγκρή, Θ. Ν. Διαμαντή, ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

     ΣΤΗΝ  ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου  ΑΙΩΝΑ ,σελ: 25-28, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα 

     2000.  
 
Ø  Από: Ν. Νικητάκη, Κ. Χριστοδουλίδη, Δ. Καραγιαννίδη, Ε. Διβανίδη, Χ. Παπαγιαννάκη,

     Φ. Αναστασιάδου, Α. Πορτινό, Α. Τριανταφυλλίδη «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ            

     ΜΕΘΟΔΟΥ HASSON ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ    

     ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ» εις Σ. Βολτέα, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

     2001, σελ: 248-50,  Ιατρικές εκδόσεις Σύνεδρον, Αθήνα 2001. 

 
Ø  Από: Ν. Νικητάκη, Δ. Καραγιαννίδη, Α. Τριανταφυλλίδη, Ε. Σερταρίδου,Ε. Διβανίδη,                    Ι. Μητσάκη, Α. Πορτινό, «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΓΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΩ

     ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ» εις Ε. Παπαευαγγέλου, Κ. Καραλιώτα ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ                  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2002, σελ: 500-501, Ιατρικές εκδόσεις Σύνεδρον, Αθήνα 2002.
 
Ø  Από: Ν. Νικητάκη, Δ. Καραγιαννίδη, Ε. Σερταρίδου, Α. Τριανταφυλλίδη, Μ. Καρρά,              

     Μ. Γκαλίτση, Α.Πορτινό, «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ

     ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ» εις Ε. Παπαευαγγέλου, Κ. Καραλιώτα ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ

     ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2002,σελ: 505-507, Ιατρικές εκδόσεις Σύνεδρον, Αθήνα 2002.
 
Ø  Από: Α. Πορτινό, Κ. Κατσένη, Β. Αράπογλου, Π. Δημακάκο «ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ

     ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ-

     ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ», εις Δ. Γεωργόπουλο, Π. Αντωνιάδη ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ

     ΕΛΛΑΔΑ:ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

     ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,σελ.:95-100, Εκδ.: Αγγειοχειρουργικό

     Τμήμα Νοσοκομείο Αγία Όλγα, Αθήνα 2004