Ιατρείο

Βιογραφικό

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
·       Οκτ. 1984: Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών  
                          (Εισαγωγή με Πανελλαδικές Εξετάσεις)
·       Οκτ. 1990: Πτυχίο Ιατρικής (Βαθμός: «Λίαν Καλώς»)
                          Από Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
·       Νοε. 1990: Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
                          Από Διεύθυνση Υγιεινής Νομαρχίας Αθηνών

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 

 
 ·      Οκτ. 1990 - Οκτ. 1991: Περιφερικό Ιατρείο Νέας Περάμου του Κέντρου Υγείας        

                            Ελευθερουπόλεως Καβάλας.      

·       Μαρ. 1992: Κέντρο Κατάταξης Υγειονομικού, Μεσολόγγι
·       Απρ.- Ιουν. 1992: Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π.), Ηράκλειο
·       Ιουλ. 1992: Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (Σ.Ε.Υ.), Αθήνα
·       Αυγ. 1992 - Μαρ. 1993: Αξιωματικός Δνσης Υγειονομικού ΧΙ Μεραρχίας, Καβάλα 
·       Απρ. 1993 - Φεβ. 1994: Ειδικότητα στην Α΄Χειρουργική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν. Αθήνα

                                             

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
·       Σεπ. 1992: Σχολείο Πυρηνικής-Βιολογικής-Χημικής Άμυνας                                
                           Από Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων
·       Σεπ. 1998: Δίπλωμα A.T.L.S.(Advanced Trauma LifeSupport)
                           Από Επιτροπή Τραύματος του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών
·       Σεπ. 1999: Δίπλωμα A.L.S. (Advanced LifeSupport)
                           Από Εθνικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
·       Αυγ. 2000: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ιατρών στην Ιατρική  Πληροφορική &           

                           Τηλεϊατρική
                           Από Επιδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Τηλεπικοινωνίες¨  ΕΟΚ
·       Μαρ. 2001: Εκπαίδευση στην 'Trivex Surgical Technique'                                    
                            Από Centre of Excellence for theTrivex Surgical Technique, Belgium.      
·       Ιαν.  2005:  Τίτλος ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής (Βαθμός: «Άριστα»)
                           Από Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ανατολικού Τομέα Νομαρχίας Αθηνών   
·       Δεκ. 2011: Τίτλος Master of Science “ENΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ” (Βαθμός:«Άριστα»)
                           Από Πανεπιστήμια Αθηνών και Μιλάνο ¨Bicocca¨.
·       Ιουν. 2012: Απόκτηση Άδειας Εκτέλεσης Υπερήχων (Triplex) Αγγείων  

                           Από Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας
                           του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης